Vaši rezultati pretraživanja

GI – Global

 

 

Urbani ekonomisti, arhitekte, finansijski i tržušni analitičari kompanije Gray International su predani cilju da se optimizuje korisnost nekretnina, kao i resursi urbanog područja i okoline. Kompanija obezbjeđuje privatnim i institucionalnim investitorima pred-razvojne i razvojne usluge, čvrsto vjerujući da su najbolje lokacije kreirane, a ne nađene. Najviše profitiraju oni koji znaju da “spakuju” lokaciju sa pravim miksom namjena, sadržaja, proizvodnih karakteristika, društvenog ambijenta, tehnika upravljanja i finansiranja koje tržište diktira po cijeni potražnje. Naši klijenti razvijaju, uzimaju u zakup, upravljaju, prodaju i utiču na trendove gradova. Gray International im pomaže da ostvare najbolji odnos njihovog uloga (novac, vrijeme i trud) i rentabilnosti investicije.

Osnovan u Parizu 1988, Gray International je u Poljsku donio preko 15 godina iskustva iz veoma konkurentnog fransuckog tržišta nekretnina. Sada bazirana u Varšavi, aktivna u Poljskoj od 2003, kompanija se primarno fokusira na razvoj komercijalnih i većih rekonstruktivnih projekata.

Korišćenje zemljišta je kompleksan fenomen koji uključuje državne regulative, fiskalne resurse, dinamiku tržišta, demografske trendove, finansiranje, razvoj infrastructure i mnogo drugih faktora koji zajedno formiraju urbani sistem. Kao specijalisti u urbanoj strategiji i finansijskom inženjerinju, Gray International kombinuje ekspertizu i iskustvo kako bi obezbijedio strateško planiranje prostora, razvoj zajednice i revitalizaciju gradova i drugih većih sredina.

Gray International tim uvijek ima na umu potencijale koncepta i prepreke u njegovom sprovođenju. Iskustvo nam je pokazalo da se nevjerovatno desi samo kad je strast glavni pokretač.

 

Gray International Poland

ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel + 48 600 939 456
email: elesniewska@grayinter.pl

Usporedite oglase