Vaši rezultati pretraživanja

Opšte informacije

JEDINISTVENA CRNA GORA

Crna Gora je bogata na jedinstven način. Sa posebnim kulturnim bogatstvom, autentičnom gastronomijom, sunčanim plažama, mediteranskom klimom, geografskom pozicijom (u neposrednom blizini Italije I Hrvatske), kao i razumnim troškom življenja, prelijepa Crna Gora ima mnogo prednosti.

Tržište nekretnina je trenutno jedno od najprivlačnijih i najdostupnijih među luksuznim destinacijama u Evropi i idealno je za kupovinu drugog doma ili investiciju za iznajmljivanje, bilo sa primarnog ili sekundarnog tržišta nekretnina.

Prosječna cijena nekretnine u Crnoj Gori je i dalje nekoliko puta niža nego u Parizu ili Londonu, dok cu cijene iznajmljivanja na približno istom nivou. Ovo stavlja crnogorsko tržište pod opsadom stranih investitora/kupaca, koji žele da se presele u Crnu Goru ili samo da investiraju u dobru priliku.

Crna Gora nastavlja da bude jedna od vodećih destinacija za globalne investitore kao što su Azerbaijan Global Investments (AGI), Orascom Development, Qatari Diar i Investment Corporation of Dubai (ICD). Rast i dinamika u crnogorskim priobalnim gradovima je interesantna za one koji žele udoban život ili da kapitalizuju svoju investiciju, obzirom da je tržište još uvijek u trendu rasta.

Srednja cijena premium nekretnina je iznad 2500 EUR po kvadratnom metru i može postići i cijenu od preko 10,000 EUR za prestižne nekretnine u okviru lukzuznih rizort projekata. Nudeći prelijepu arhitekturu, prostrane vile i stanove, uz još uvjek pristupačne cijene, geografsku poziciju izvanredan kvalitet života, Crna Gora sve više privlači uticajne porodice koje traže sigurno mjesto za svoju djecu.

Danas, strani investitori, uključujući mnogo Evropljana – uglavnom iz Norveške, Francuske, Engleske i Rusije, su zaslužni za 80% prometa luksuznih nekretnina.

CRNA GORA JE OTVORENA EKONOMIJA, POSVEĆENA RAZVOJU LUKSUZNOG TURIZMA I POSLOVNOG

Crnogorska ekonomija je mala ali otvorena i fokusirana na podsticaj I razvoj novog biznisa. Prepoznata je kao zemlja sa trendom uspona ekonomskog ambijenta sa velikim potencijalom rasta.

Poreski sistem je značajno reformisan kako bi se kreirala podsticajna sredina za poslovanje i time privukli strani investitori. Poreski režim je prepoznat kao jedan od najkonkurentnijih u Evropi. Ključni porezi u Crnoj Gori:

Porez na dohodak – 9% (11% za bruto lični dohodak)

Porez na dobit – 9%

Porez na prihode – 9% na dividende/distribuciju profita, kapitalni dobitak, honorar od licenci, dohodak od intelektulane svojine, prihod od iznajmljivanja, usluge konsaltinga, usluge marketinga i revizije.

Investitori mogu raspolagati dividend i profitom u punom iznosu i bez ograničenja.

Porez na dodatnu vrijednost (PDV) – 21% (smanjen na 7% za turizam, 7% usluge u marinama, i 0% za neke osnovne proizvode)

Veoma važan aspekt je korišćenje EURA kao zvanične valute. Ima pozitivan uticaj na strane investiture pošto značajno smanjuje rizik tokom razmjene valuta i ograničava rizik inflacije.

U drugoj polovini 2010, Crna Gora je dobila status kandidata za ulazak u Evropsku Uniju, a u junu 2012 Evropski Savjet je zvanično otvorio pregovore. U decembru 2015, Crna Gora je dobila formalin poziv da postane član NATO alijanse, a u junu 2017 je postala punopravan član.

Crna Gora je naročito posvećena poboljšanju turističke ponude i prateće infrastrukture. Internacionalne organizacije kao što su Svjetska Banka, Evropska Investiciona Banka i Evropska Banka za Rekonstrukciju i Razvoj (EBRD) su postali strateški partneri Vlade Crne Gore kako bi se poboljšala infrastruktura na nivou države. Predviđa se da će Crna Gora postati jedna od najtraženijih i najluksuznijih turističkih destinacija u narednim godinama, a time i magnet za strane investicije koje su već uveliko zastupljene tokom zadnjih 10 godina. Osim turizma, postoji veliki potencijal za razvoj u oblasti nekretnina, infrastrukture, poljoprivrede i obnovljivih izvora energije.

STRANI INVESTITORI

Stranim investitorima zakon garantuje iste uslove koji važe za domaća lica. Slobodno možete osnovati novo privredno društvo, uložiti u njega ili kupiti postojeće privredno društvo ili udio u njemu. Strana lica mogu imati pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima i imovinom, i prava nasljeđivanja isto kao i crnogorski državljani, kao i pravo na slobodni prenos sredstava i imovine stranim ili domaćim pravnim i fizičkim licima. Ne postoji ograničenje iznosa ulagačkog kapitala. Strani investitori mogu da ulažu u bilo kojoj industriji, osim vojne industrije u kojoj strani investitor može uložiti do 49%, i mogu slobodno prenositi sva finansijska i druga sredstva, uključujući dobit i dividende.

Stranci u Crnoj Gori imaju pravo kupovine nepokretnosti pod uslovima pod kojima to čine i domaća lica, uz priloženi identifikacioni dokument. Međutim, shodno Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima, stranac u svom posjedu ne može imati prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, spomenik kulture od izuzetnog i posebnog značaja, nepokretnost u kopneno-pograničnom području u dubini od jednog kilometra i ostrvo, nepokretnost koja se nalazi na području koje je radi zaštite interesa i bezbjednosti zemlje zakonom proglašeno područjem na kome strano lice ne može imati pravo svojine.

Izuzetno, strano lice može steći i pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu površine do 5.000 m2 samo ako je predmet ugovora o otuđenju (kupoprodaja, poklon, razmjena i dr.) stambena zgrada koja se nalazi na tom zemljištu.

Strano lice može imati pravo dugoročnog zakupa, koncesije, Ugovora o gradnji (BOT) i drugih aranžmana privatno-javnog partnerstva, na prethodno pomenutim nepokretnostima. Strana lica mogu pravnim poslom prenositi pravo svojine na domaće lice, kao i na strano lice koje može sticati pravo svojine.

Zašto je dobro investirati u Crnu Goru:

 • Dinamičanekonomiskirastirazvoj 
 • Multi-etničkaharmonijaipolitičkastabilnost 
 • Strateškageografskapozicija, potpunipristupotvorenommoru 
 • Straniidomaćiinvestitoriimajuistaprava 
 • Jednostavnaprocedurazaosnivanjekompanije 
 • Poreskisistemjejedanodnajkonkurentnijih u Evropi 
 • Euro jezvaničnanacionalnavaluta 
 • Odličankvalitetživota 
 • Centarregionalnogbiznisa 
 • Kvalifikovaniljudskiresursi 
 • Mladapopulacijamasatalentomzastranejezike 

Pogledajte poslednje info materijale o Crnoj Gori

This publication is product of the Montenegrin Investment Promotion Agency (MIPA)

What Should You Know About Montenegro?

111 Frequently Asked Questions

INVEST IN MONTENEGRO Edition 2018

This publication is product of the Montenegrin Investment Promotion Agency (MIPA)

This publication is product of the Montenegrin Investment Promotion Agency (MIPA)

Investment climate in Montenegro

INVESTMENT ENVIRONMENT IN MONTENEGRO
INCENTIVES AND RELIEFS AVAILABLE TO INVESTORS
KEY INVESTMENTS IN MONTENEGRO
INVESTMENT SITES IN MONTENEGRO

White book

MFIC Montenegrin Foreign Investors Council

Investment Climate in Montenegro 2016 – 2017

Usporedite oglase